Trả lời câu hỏi thực hành 3 Bài 12 trang 52 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi thực hành 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh.

Đề bài câu hỏi thực hành 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Giải thích tại sao khí khổng lúc này lại mở trở lại.

Lời giải câu hỏi thực hành 3 Bài 12 Trang 52 SGK Sinh học lớp 10:

Khi co nguyên sinh, nước đi ra khỏi tế bào chất nên nồng độ chất tan trong tế bào rát cao, khi nhỏ nước cất vào tế bào sẽ hút nước để cân bằng vì vậy sẽ xảy ra phản co nguyên sinh, nước đi từ ngoài môi trường vào tế bào để hòa tan các chất.

(BAIVIET.COM)