Trả lời câu hỏi C7 Bài 7 trang 38 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C7 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài câu hỏi C7 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Hãy kể tên một số nguồn điện thường dùng.

Lời giải câu hỏi C7 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Tên một số nguồn điện thường dùng là pin, ắc quy, máy phát điện….

(BAIVIET.COM)