Trả lời câu hỏi C6 Bài 7 trang 38 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C6 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài câu hỏi C6 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Giữa hai đầu một đoan mạch hoặc giữa hai đầu bóng đèn phải có điều kiện gì để có dòng điện chạy qua chúng?

Lời giải câu hỏi C6 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Điều kiện để có dòng điện chạy qua đoạn mạch phải có hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch hay hai đầu bóng đèn

(BAIVIET.COM)