Trả lời câu hỏi C5 Bài 7 trang 38 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C5 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài câu hỏi C5 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Các vật cho dòng điện chạy qua gọi là các vật gì? Các hạt mang điện trong các vật loại này có đặc điểm gì?

Lời giải câu hỏi C5 Bài 7 Trang 38 SGK Vật lý 11:

Vật có dòng điện chạy qua gọi là vật dẫn điện (vật dẫn).

Các hạt mang điện trong các vật dẫn là những hạt mang điện tự do có thể dịch chuyển trong vật.

(BAIVIET.COM)