Trả lời câu hỏi C4 Bài 8 trang 47 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C4 Bài 8 Trang 47 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Điện năng. Công suất điện.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 8 Trang 47 SGK Vật lý 11:

Hãy cho biết đơn vị tương ứng của các đại lượng tương ứng có mặt trong công thức : P=UI

Lời giải câu hỏi C4 Bài 8 Trang 47 SGK Vật lý 11:

P(W);

U(V);

I(A).

(BAIVIET.COM)