Trả lời câu hỏi C4 Bài 2 trang 13 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C4 Bài 2 Trang 13 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 2 Trang 13 SGK Vật lý 11:

Hãy giải thích sự nhiễm điện của một quả cầu kim loại khi cho nó tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương.

Lời giải câu hỏi C4 Bài 2 Trang 13 SGK Vật lý 11:

Khi cho quả cầu kim loại tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương thì vật nhiễm điện dương sẽ hút các êlectron tự do của quả cầu kim loại qua nó cho đến khi điện tích hai vật cân bằng. Do đó sau khi tiếp súc với vật nhiễm điện dương thì quả cầu kim loại cũng sẽ nhiễm điện dương vì bị mất êlectron.

(BAIVIET.COM)