Trả lời câu hỏi C4 Bài 18 trang 111 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C4 Bài 18 Trang 111 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 18: Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 18 Trang 111 SGK Vật lý 11:

So sánh cách mắc miliampe kế A và vôn kế V trong hai sơ đồ:

– Điôt phân cực thuận (Hình 18.3)

– Điôt phân cực ngược (Hình 18.4)

Giải thích tại sao.

Lời giải câu hỏi C4 Bài 18 Trang 111 SGK Vật lý 11:

Tra loi cau hoi C4 Bai 18 trang 111 SGK Vat ly lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)