Trả lời câu hỏi C4 Bài 15 trang 89 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C4 Bài 15 Trang 89 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Dòng điện trong chất khí.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 15 Trang 89 SGK Vật lý 11:

Khi quá trình nhân số hạt tải điện thì cường độ điện trường tại các điểm khác nhau giữa hai bản cực, cực giống nhau không? Vì sao?

Lời giải câu hỏi C4 Bài 15 Trang 89 SGK Vật lý 11:

• Khi có quá trình nhân số hạt tải điện thì cường độ điện trường tại các điểm khác nhau ở giữa hai bản cực không giống nhau.

• Vì mật độ hạt tại các điểm khác nha trong điện trường là khác nhau, sinh ra sự chênh lệch giữa các vị trí và cường độ điện trường tại các điểm khác nhau sẽ khác nhau.

(BAIVIET.COM)