Trả lời câu hỏi C4 Bài 14 trang 84 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C4 Bài 14 Trang 84 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 14 Trang 84 SGK Vật lý 11:

Tại sao khi mạ đều, muốn lớp mã điều. Ta phải quay vật cần mạ trong điện phân?

Lời giải câu hỏi C4 Bài 14 Trang 84 SGK Vật lý 11:

Khi mạ điện, vật cần mạ là catôt, anôt là tấm kim loại để mạ. Nếu ta không quay vật cần mạ trong lúc điện phân thì lượng kim loại bám vào vật cần mạ phía đối diện anôt sẽ nhiều hơn ở các phía khác vì vậy lớp mạ sẽ không đồng đều. Muốn lớp mạ điện đều ta phải quay vật cần mạ trong lúc điện phân.

(BAIVIET.COM)