Trả lời câu hỏi C4 Bài 12 trang 64 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C4 Bài 12 Trang 64 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 12: Đại cương về dòng điện xoay chiều.

Đề bài câu hỏi C4 Bài 12 Trang 64 SGK Vật lý 12:

Tính điện năng tiêu thụ của dòng điện xoay chiều trên điện trở R trong 1h như thế nào?

Lời giải câu hỏi C4 Bài 12 Trang 64 SGK Vật lý 12:

Công suất trung bình kí hiệu là P, đơn vị là oát (W). Điện năng tiêu thụ trong 1 giờ bằng P (W.h).

(BAIVIET.COM)