Trả lời câu hỏi C3 Bài 21 trang 109 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C3 Bài 21 Trang 109 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 21: Điện từ trường.

Đề bài câu hỏi C3 Bài 21 Trang 109 SGK Vật lý 12:

Vòng dây dẫn kín có vai trò gì hay không trong việc tạo ra điện trường xoáy?

Lời giải câu hỏi C3 Bài 21 Trang 109 SGK Vật lý 12:

Vòng dây dẫn kín không tạo ra điện trường xoáy mà chỉ là một phương tiện mà qua đó ta phát hiện được sự tồn tại của điện trường xoáy mà thôi, do đó điện trường xoáy tồn tại khách quan.

BAIVIET.COM