Trả lời câu hỏi C3 Bài 2 trang 12 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C3 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

Đề bài câu hỏi C3 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

Chân không dẫn điện hay cách điện? Tại sao?

Lời giải câu hỏi C3 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

Chân không là chất cách điện vì trong chân không không có điện tích tự do

(BAIVIET.COM)