Trả lời câu hỏi C3 Bài 17 trang 105 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C3 Bài 17 Trang 105 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn.

Đề bài câu hỏi C3 Bài 17 Trang 105 SGK Vật lý 11:

Tinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p có thể gọi là tranzito được không?

Lời giải câu hỏi C3 Bài 17 Trang 105 SGK Vật lý 11:

Tinh thể bán dẫn được pha tạp để tạo ra một miền n mỏng kẹp giữa hai miền p có thể gọi là tranzito p-n-p.

(BAIVIET.COM)