Trả lời câu hỏi C3 Bài 10 trang 51 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C3 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài câu hỏi C3 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý 12:

Hãy nêu một vài dẫn chứng chứng tỏ rằng âm truyền với một tốc độ hữu hạn.

Lời giải câu hỏi C3 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý 12:

– Khi trời mưa giông, ta thấy tia chớp chói sáng sau khoảng thời gian khá lâu mới nghe tiếng sấm.

– Người đánh kẻng ở xa, từ 150m đến 200m, ta thấy dùi đánh vào kẻng sau mỗi khoảng thời gian khá lâu mới nghe tiếng kẻng.

(BAIVIET.COM)