Trả lời câu hỏi C3 Bài 1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C3 Bài 1 Trang 9 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài câu hỏi C3 Bài 1 Trang 9 SGK Vật lý 11:

Không thể nói về hằng số điện môi của chất nào dưới đây?

A.Không khí khô

B.Nước tinh khiết

C.Thủy tinh

D.Đồng

Lời giải câu hỏi C3 Bài 1 Trang 9 SGK Vật lý 11:

Hằng số điện môi chỉ đặc trưng cho chất cách điện nên không thể nói về hằng số điện môi của chất dẫn điện.

Không khí khô, nước tinh khiết, thủy tinh là các chất cách điện. Đồng là chất dẫn điện. Do đó không thể nói về hằng số điện môi của đồng.

(BAIVIET.COM)