Trả lời câu hỏi C2 Bài 7 trang 37 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C2 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý 11:

Do cường độ dòng diện bằng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ như thế nào?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý 11:

Đo cường độ dòng điện bằng cách sử dụng Ampe kế mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo.

(BAIVIET.COM)