Trả lời câu hỏi C2 Bài 4 Trang 20 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 4 Trang 20 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 4 Trang 20 SGK Vật lý 12:

a) Tại sao biên độ dao động cưỡng bức của thân xe trong ví dụ III.2 lại nhỏ?

b) Tại sao với một lực đẩy nhỏ ta có thể làm cho chiếc đu có người ngồi đung đưa với biên độ lớn?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 4 Trang 20 SGK Vật lý 12:

a) Vì tần số của lực cưỡng bức gây ra bởi chuyển động của pittong trong xilanh của máy nổ khác xa tần số riêng của khung xe.

b) Vì tần số do lực tác dụng (lực đẩy) bằng với tần số riêng của chiếc đu, gây ra sự cộng hưởng nên chiếc đu chuyển động có biên độ lớn.

(BAIVIET.COM)