Trả lời câu hỏi C2 Bài 38 trang 195 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 38: Phản ứng phân hạch.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý 12:

Tại sao không dùng prôtôn thay cho nơtron?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý 12:

Ta dùng nơtron bắn vào hạt nhân X để hạt nhân X chuyển sang một trạng thái kích thích X*. Ta không dung proton thay cho nơtron vì proton mang điện tích dương sẽ chịu tác dụng của lực đẩy do các hạt nhân tác dụng.

BAIVIET.COM