Trả lời câu hỏi C2 Bài 31 trang 161 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 31 Trang 161 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 31 Trang 161 SGK Vật lý 12:

So sánh độ lớn suất điện động của pin quang điện với suất điện động của pin hóa học.

Lời giải câu hỏi C2 Bài 31 Trang 161 SGK Vật lý 12:

Độ lớn suất điện động của pin quang điện nhỏ hơn suất điện động của pin hóa học.

(BAIVIET.COM)