Trả lời câu hỏi C2 Bài 30 trang 156 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 30 Trang 156 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 30 Trang 156 SGK Vật lý 12:

Nêu sự khác biệt giữa giả thuyết Plăng với quan niệm thông thường về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng.

Lời giải câu hỏi C2 Bài 30 Trang 156 SGK Vật lý 12:

Sự khác biệt giữa giả thuyết Plăng với quan niệm thông thường về sự phát xạ và hấp thụ năng lượng.

Theo quan niệm thông thường: năng lượng được hấp thụ và bức xạ liên tục. Sự phát xạ và hấp thụ năng lượng trao đổi có thể nhỏ bao nhiêu cũng được.

Còn theo giả thuyết của Plăng: Năng lượng mà một nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị xác định bằng hf. Lượng năng lượng trao đổi phải là một bội số của hf.

(BAIVIET.COM)