Trả lời câu hỏi C2 Bài 3 trang 19 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C2 Bài 3 Trang 19 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3. Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 3 Trang 19 SGK Vật lý 11:

Dựa vào hệ thống đường sức trên hình 3.6 SGK và 3.7 SGK, hãy chứng minh rằng cường độ điện trường của một điện tích điểm càng gần điện tích điểm càng lớn.

Lời giải câu hỏi C2 Bài 3 Trang 19 SGK Vật lý 11:

Càng gần điện tích điểm thì hệ thống đường sức càng dày đặc nên ở đó điện trường sẽ mạnh (theo quy ước vẽ đường sức điện)

(BAIVIET.COM)