Trả lời câu hỏi C2 Bài 27 trang 141 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 27 Trang 141 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 27: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 27 Trang 141 SGK Vật lý 12:

Tại sao người thợ hàn hồ quang phải cần “mặt nạ” che mặt, mỗi khi cho phóng hồ quang?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 27 Trang 141 SGK Vật lý 12:

Người thợ hàn hồ quang phải cần “mặt nạ” che mặt vì trong hồ quang chứa nhiều tia tử ngoại, nếu nhìn lâu vào hồ quang thì mắt sẽ bị tổn thương. Khi hàn thì người thợ hàn phải nhìn vào chỗ phóng hồ quang, nên để bảo vệ mắt không bị tổn thương, người thợ hàn phải dùng một tấm thủy tinh dày, màu tím để hấp thụ các tia tử ngoại.

BAIVIET.COM