Trả lời câu hỏi C2 Bài 25 trang 130 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 25 Trang 130 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Giao thoa ánh sáng.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 25 Trang 130 SGK Vật lý 12:

Quan sát các vân giao thoa, có thể nhận biết vân nào là vân chính giữa không?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 25 Trang 130 SGK Vật lý 12:

Nếu dùng ánh sáng đơn sắc, thì trên màn ta thu được các vân sáng và vân tối xen kẽ nhau đều đặn, ta không thể biết được vân nào là vân chính giữa.

Nếu dùng ánh sáng trắng, thì trên màn ta thu được vân chính giữa có màu trắng nên ta có thể nhận biết được vân chính giữa.

(BAIVIET.COM)