Trả lời câu hỏi C2 Bài 2 trang 12 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C2 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

Hãy nêu một định nghĩa khác về vật dẫn điện và vật cách điện

Lời giải câu hỏi C2 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

• Vật (chất) dẫn điện là chất mà điện tích có thể tự do di chuyển khắp mọi điểm của vật làm bằng chất đó.

• Vật (chất) Chất cách điện (hay điện môi) là những chất mà điện tích không di chuyển được từ nơi này sang nơi khác bên trong vật làm bằng chất đó.

(BAIVIET.COM)