Trả lời câu hỏi C2 Bài 16 trang 88 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 16 Trang 88 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 16 Trang 88 SGK Vật lý 12:

Tại sao các điện áp ở hai cuộn sơ cấp và thứ cấp có cùng tần số ?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 16 Trang 88 SGK Vật lý 12:

Vì hầu như mọi đường sức từ do dòng điện sơ cấp gây ra đều đi qua cuộn thứ cấp, nói cách khác từ thông qua mỗi vòng dây của cuộn sơ cấp và thứ cấp là như nhau. Do đó tần số của cuộn sơ cấp phải bằng với tần số của cuộn thứ cấp.

(BAIVIET.COM)