Trả lời câu hỏi C2 Bài 15 trang 87 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C2 Bài 15 Trang 87 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 15: Dòng điện trong chất khí.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 15 Trang 87 SGK Vật lý 11:

Vì sao ngay từ lúc chưa đốt đèn thủy ngân, chất khí cũng dẫn điện ít nhiều?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 15 Trang 87 SGK Vật lý 11:

Trong chất khí, chủ yếu là các nguyên tử, phân tử trung hòa điện. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số ít các ion dương, ion âm. Vì vậy, chất khí không hoàn toàn là chất cách điện.

(BAIVIET.COM)