Trả lời câu hỏi C2 Bài 10 trang 51 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C2 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 10: Đặc trưng vật lí của âm.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý 12:

Thật ra, lúc chuông là chân không hoàn toàn, ta vẫn còn nghe thấy tiếng chuông rất nhỏ. Giải thích thế nào và chứng minh cách giải thích đó thế nào?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 10 Trang 51 SGK Vật lý 12:

Trong chuông là chân không hoàn toàn, ta vẫn nghe thấy tiếng chuông reo rất nhỏ là do âm còn truyền qua giá gắn chuông, bàn đặt chuông và hộp thủy tinh rồi truyền qua không khí đến tai ta.

Nếu ta đặt chuông lên tấm nhựa xốp, mềm cách âm đối với bàn thì âm nghe sẽ giảm. Nếu tấm nhựa xốp cách âm tốt thì tai ta sẽ không còn nghe nữa.

(BAIVIET.COM)