Trả lời câu hỏi C2 Bài 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C2 Bài 1 Trang 8 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài câu hỏi C2 Bài 1 Trang 8 SGK Vật lý 11:

Nếu tăng khoảng cách giữa hai quả cầu tích điện cùng dấu lên ba lần thì lực tương tác giữa chúng tăng, giảm bao nhiêu lần?

Lời giải câu hỏi C2 Bài 1 Trang 8 SGK Vật lý 11:

Lực tương tác tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa 2 điện tích điểm nên khi tăng khoảng cách giữa hai quả cầu nên 3 lần thì lực tương tác giữa chúng giảm 9 lần.

(BAIVIET.COM)