Trả lời câu hỏi C1 Bài 8 trang 46 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 8 Trang 46 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 8: Điện năng. Công suất điện.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 8 Trang 46 SGK Vật lý 11:

Hãy cho biết đơn vị tương ứng của đại lượng có mặt trong công thức A = U.It

Lời giải câu hỏi C1 Bài 8 Trang 46 SGK Vật lý 11:

A(J)

U(V)

I(A)

t(s)

(BAIVIET.COM)