Trả lời câu hỏi C1 Bài 7 trang 37 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý 11:

Nêu một ví dụ về một mạch điện trong đó có cùng dòng điện không đổi chạy qua.

Lời giải câu hỏi C1 Bài 7 Trang 37 SGK Vật lý 11:

Mạch điện trong đèn pin.

(BAIVIET.COM)