Trả lời câu hỏi C1 Bài 40 trang 206 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 40 Trang 206 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 40: Các hạt sơ cấp.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 40 Trang 206 SGK Vật lý 12:

Phân tử, nguyên tử,… có phải là hạt sơ cấp không?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 40 Trang 206 SGK Vật lý 12:

Phân tử, nguyên tử không phải là hạt sơ cấp vì hạt sơ cấp có kích thước cỡ hạt nhân trở xuống.

BAIVIET.COM