Trả lời câu hỏi C1 Bài 38 trang 195 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 38: Phản ứng phân hạch.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý 12:

Quá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không ?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 38 Trang 195 SGK Vật lý 12:

Quá trình phóng xạ α không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều.

(BAIVIET.COM)