Trả lời câu hỏi C1 Bài 35 trang 176 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 35 Trang 176 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 35: Tính chất và cấu tạo hạt nhân.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 35 Trang 176 SGK Vật lý 12:

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10) m thì hạt nhân có thể so sánh với vật nào?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 35 Trang 176 SGK Vật lý 12:

Nếu tưởng tượng kích thước nguyên tử to như một căn phòng kích thước (10 x 10 x 10) m thì hạt nhân có thể so sánh với hạt bụi, hạt vừng (đường kính từ 0,1 mm đến 1 mm).

(BAIVIET.COM)