Trả lời câu hỏi C1 Bài 33 trang 166 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 33 Trang 166 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 33: Mẫu nguyên tử Bo.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 33 Trang 166 SGK Vật lý 12:

Trình bày mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ – đơ – pho.

Lời giải câu hỏi C1 Bài 33 Trang 166 SGK Vật lý 12:

Rơ-đơ-pho cho rằng nguyên tử gồm có hạt nhân mang điện tích dương có điện tích +Ze, trong đó tập trung hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử. Các kích thước hạt nhân nhỏ hơn các kích thước của nguyên tử rất nhiều. Chung quanh hạt nhân có Z electron chuyển động theo các quỹ đạo tròn nào đó. Độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng tổng độ lớn của các điện tích âm của các electron. Nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện.

(BAIVIET.COM)