Trả lời câu hỏi C1 Bài 32 trang 164 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 32 Trang 164 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 32: Hiện tượng quang – phát quang.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 32 Trang 164 SGK Vật lý 12:

Tại sao sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới có thể là sơn phát quang mà không là sơn phản quang (phản xạ ánh sáng)?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 32 Trang 164 SGK Vật lý 12:

Sơn quét trên các biển báo giao thông hoặc trên đầu các cọc chỉ giới đường là sơn phát quang để người đi đường dễ nhận thấy. Nếu là ánh sáng phát quang thì từ nhiều phía có thể nhìn thấy cọc tiêu, biển báo. Nếu là ánh sáng phản xạ thì chỉ nhìn thấy các vật đó theo phương phản xạ.

BAIVIET.COM