Trả lời câu hỏi C1 Bài 31 trang 159 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 31 Trang 159 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 31: Hiện tượng quang điện trong.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 31 Trang 159 SGK Vật lý 12:

So sánh độ lớn của giới hạn quang dẫn với độ lớn của giới hạn quang điện và đưa ra nhận xét.

Lời giải câu hỏi C1 Bài 31 Trang 159 SGK Vật lý 12:

Độ lớn của giới hạn quang dẫn lớn hơn độ lớn của giới hạn quang điện.

Nhận xét: Để thực hiện quang dẫn xảy ra, không đòi hỏi photo phải có năng lượng lớn, rất nhiều chất quang dẫn hoạt động được với ánh sáng hồng ngoại. Còn hiện tượng quang điện xảy ra với ánh sáng có bước sóng ngắn, đây là một lợi thế của hiện tượng quang dẫn so với hiện tượng quang điện. Năng lượng kích hoạt các electron liên kết để chúng trở thành các electron dẫn nhỏ hơn công thoát để bứt các electron ra khỏi kim loại.

(BAIVIET.COM)