Trả lời câu hỏi C1 Bài 30 trang 154 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 30 Trang 154 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 30: Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 30 Trang 154 SGK Vật lý 12:

Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang. Tại sao?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 30 Trang 154 SGK Vật lý 12:

Nếu làm thí nghiệm với tấm kẽm tích điện dương thì góc lệch của kim tĩnh điện kế sẽ không bị thay đổi khi chiếu vào tấm kẽm bằng ánh sáng hồ quang vì: khi electron bức ra khỏi tấm kim loại kẽm sẽ bị điện tích dương hút lại, do đó điện tích trên tấm kẽm không thay đổi, nên góc lệch của kim điện kế không đổi.

(BAIVIET.COM)