Trả lời câu hỏi C1 Bài 27 trang 168 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 27 Trang 168 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 27: Phản xạ toàn phần.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 27 Trang 168 SGK Vật lý 11:

Tại sao ở cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính lại truyền thẳng?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 27 Trang 168 SGK Vật lý 11:

Ở mặt cong của bán trụ, chùm tia hẹp truyền theo phương bán kính là trùng với pháp tuyến của mặt cong tại điểm đó => có góc tới i= 0 => góc r = 0 => tia không bị khúc xạ => truyền thẳng.

(BAIVIET.COM)