Trả lời câu hỏi C1 Bài 24 trang 123 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 24 Trang 123 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 24: Tán sắc ánh sáng.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 24 Trang 123 SGK Vật lý 12:

Nhắc lại kết luận về sự lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 24 Trang 123 SGK Vật lý 12:

Tia sáng khi truyền qua lăng kính thì tia ló bị lệch về phía đáy của lăng kính so với tia tới.

Với cùng một góc tới i, chiết suất n của lăng kính càng nhỏ thì tia ló bị lệch ít, lăng kính có chiết suất lớn thì tia ló bị lệch nhiều.

(BAIVIET.COM)