Trả lời câu hỏi C1 Bài 23 trang 117 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 23 Trang 117 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 23: Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 23 Trang 117 SGK Vật lý 12:

Hãy giải thích tại sao phải dùng các sóng điện từ cao tần.

Lời giải câu hỏi C1 Bài 23 Trang 117 SGK Vật lý 12:

Sóng điện từ cao tần thường được gọi là sóng ngắn. Trong thông tin liên lạc vô tuyến thường dùng sóng ngắn vì:

Sóng ngắn ít bị không khí hấp thụ.

Sóng ngắn có thể truyền đi rất xa nhờ sự phản xạ tốt ở tầng điện li và mặt đất.

(BAIVIET.COM)