Trả lời câu hỏi C1 Bài 22 trang 112 SGK Vật lý lớp 12

Giải câu hỏi C1 Bài 22 Trang 112 SGK Vật lý lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Sóng điện từ.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 22 Trang 112 SGK Vật lý 12:

Sóng điện từ và điện từ trường có gì khác nhau?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 22 Trang 112 SGK Vật lý 12:

Sóng điện từ mang tính chất của sóng.

(BAIVIET.COM)