Trả lời câu hỏi C1 Bài 2 trang 12 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

Hãy vận dụng thuyết êlectron để giải thích hiện tượng nhiễm điện của thanh thủy tinh khi cọ sát vào dạ, cho rằng trong hiện tượng này, chỉ có các êlectron có thể di chuyển từ vật nọ sang vật kia

Lời giải câu hỏi C1 Bài 2 Trang 12 SGK Vật lý 11:

Khi cọ sát thanh thủy tinh vào dạ, êlectron từ thanh thủy tinh đã chuyển qua cho dạ làm dạ nhiễm điện âm. Còn thanh thủy tinh mất êlectron nên nhiễm điện dương.

(BAIVIET.COM)