Trả lời câu hỏi C1 Bài 19 trang 118 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 19 Trang 118 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 19: Từ trường.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 19 Trang 118 SGK Vật lý 11:

Vật liệu nào sau đây không thể làm nam châm?

A.Sắt non.

B.Đồng ôxít .

C.Sắt ôxít.

D.Mangan ôxít.

Lời giải câu hỏi C1 Bài 19 Trang 118 SGK Vật lý 11:

Vật liệu không thể làm nam châm là đồng ôxít.

(BAIVIET.COM)