Trả lời câu hỏi C1 Bài 1 trang 6 SGK Vật lý lớp 11

Giải câu hỏi C1 Bài 1 Trang 6 SGK Vật lý lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông.

Đề bài câu hỏi C1 Bài 1 Trang 6 SGK Vật lý 11:

Trên hình 1.2 SGK, AB và MN là hai thanh đã được nhiễm điện. Mũi tên chỉ chiều quay của đầu B khi đưa đầu M đến gần. Hỏi đầu B và đầu M nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu?

Lời giải câu hỏi C1 Bài 1 Trang 6 SGK Vật lý 11:

Khi đặt đầu M gần đầu B thì đầu B bị đẩy ra xa có nghĩa là hai đầu M và B phải nhiễm điện cùng dấu với nhau.

(BAIVIET.COM)