Trả lời câu hỏi Bài 53 trang 170 SGK Sinh học lớp 8

Giải câu hỏi Bài 53 Trang 170 SGK Sinh học lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 53: Hoạt động thần kinh cấp cao ở người.

Đề bài câu hỏi Bài 53 Trang 170 SGK Sinh học lớp 8:

Hãy tìm ví dụ trong thực tiễn đời sống về sự hình thành các phản xạ mới và ức chế các phản xạ không còn thích hợp nữa.

Lời giải câu hỏi Bài 53 Trang 170 SGK Sinh học lớp 8:

– Hình thành phản xạ mới ví dụ như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

– Ức chế phản xạ không còn thích hợp ví dụ như ức chế phản xạ khóc khi ngủ dậy của trẻ sơ sinh.

BAIVIET.COM