Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 60 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11

Giải câu hỏi Bài 4 Trang 60 SGK toán Đại số và Giải tích lớp 11, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Phép thử và biến cố.

Đề bài câu hỏi Bài 4 Trang 60 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Hãy liệt kê các kết quả có thể của phép thử gieo một con súc sắc.

Lời giải câu hỏi Bài 4 Trang 60 SGK Toán Đại số và Giải tích lớp 11:

Giai bai 4 Trang 60 SGK Toan Dai so va Giai tich lop 11 - Loi giai

(BAIVIET.COM)