Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 139 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi Bài 4 Trang 139 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Phương trình bậc hai với hệ số thực.

Đề bài câu hỏi Bài 4 Trang 139 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Thế nào là căn bậc hai của số thực dương a?

Lời giải câu hỏi Bài 4 Trang 139 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Căn bậc hai của một số thực dương a là một số thực b sao cho b² = a.

BAIVIET.COM