Trả lời câu hỏi Bài 30 trang 131 SGK Sinh học lớp 12

Giải câu hỏi Bài 30 Trang 131 SGK Sinh học lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi Bài 30 Trang 131 SGK Sinh học lớp 12:

Tại sao lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật?

Lời giải câu hỏi Bài 30 Trang 131 SGK Sinh học lớp 12:

Lai xa và đa bội hóa nhanh chóng tạo nên loài mới ở thực vật nhưng ít xảy ra ở các loài động vật vì: ở thực vật có họ hàng gần gũi có thể thụ phấn cho nhau tạo nên con lai có sức sống và ở thực vật có khả năng sinh sản sinh dưỡng. Tuy nhiên ở động vật cơ chế cách li sinh sản giữa hai loài rất phức tạp, nhất là ở nhóm có hệ thần kinh phát triển, gây ra những rối loạn về giới tính nên lai xa và đa bội hóa tạo nên loài mới ít xảy ra ở động vật.

BAIVIET.COM