Trả lời câu hỏi Bài 26 trang 103 SGK Sinh học lớp 10

Giải câu hỏi Bài 26 Trang 103 SGK Sinh học lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật.

Đề bài câu hỏi Bài 26 Trang 103 SGK Sinh học lớp 10:

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức nào?

Lời giải câu hỏi Bài 26 Trang 103 SGK Sinh học lớp 10:

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng hình thức:

– Phân đôi

Cơ chế: Tế bào vi khuẩn tăng kích thước → màng sinh chất gấp nếp (mezoxom) → ADN bám vào; ADN tiến hành tự nhân đôi; sau đó vách ngăn hình thành → 2 tế bào vi khuẩn mới.

Kết quả: Từ 1 tế bào vi khuẩn tạo 2 tế bào vi khuẩn mới.

– Nảy chồi và tạo thành bào tử

Nảy chồi:

Tế bào mẹ hình thành chồi ở cực → chồi lớn → tách thành tế bào vi khuẩn mới.

Ví dụ: Vi khuẩn quang dưỡng màu tía.

Sinh sản bằng ngoại bào tử: bào tử được hình thành ngoài tế bào sinh dưỡng.

Ví dụ: Vi sinh vật dinh dưỡng metan.

Sinh sản bằng bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi sinh dưỡng.

Ví dụ: Xạ khuẩn

BAIVIET.COM