Trả lời câu hỏi Bài 25 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi Bài 25 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Phong trào Tây Sơn – Phần 2.

Đề bài câu hỏi Bài 25 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7:

Tại sao Nguyễn Nhạc phải hòa hoãn với quân Trịnh ?

Lời giải câu hỏi Bài 25 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 7:

– Biết quân Tây Sơn nổi dậy, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài phái quân vào chiếm kinh thành Phú Xuân (Huế). Chúa Nguyễn chống lại không nổi, vượt biển vào Gia Định.

– Nghĩa quân Tây Sơn ở vào thế bất lợi: phía Bắc có quân Trịnh, phía Nam có quân Nguyễn.

– Nhận thấy thế lực quân Trịnh còn mạnh, Nguyễn Nhạc đã tạm thời hòa hoãn với quân Trịnh để dồn sức đánh quân Nguyễn trước.

(BAIVIET.COM)